Disclaimer

Algemeen

Deze Disclaimer is van toepassing op het gebruik van www.freelance-administratie.be, de website van Knops Media BV, met maatschappelijke zetel te Molenaarsweg 4, 3300 Tienen, België, ondernemings- en btw-nummer BE 0671.610.083, RPR Leuven (afdeling Tienen) hierna genoemd ‘Freelance Administratie’.

Freelance Administratie behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen en zal deze steeds op haar website publiceren. Freelance Administratie raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 11 april 2024.

Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Freelance Administratie u deze website te verlaten.

Inhoud van de website

Freelance Administratie streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website volledig, juist, up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert Freelance Administratie bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek (commercieel) geval en/of individu.

Freelance Administratie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via info@freelance-administratie.be.

Werking van de website

Daarenboven streeft Freelance Administratie naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Freelance Administratie kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat.

Intellectuele eigendom

Freelance Administratie behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van Freelance Administratie (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Third party links

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Freelance Administratie alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Aansprakelijkheid

Freelance Administratie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang of het gebruik van deze website door haar websitebezoekers, maar zij sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak. Zo mogelijk is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot €1.000.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Knops Media.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@freelance-administratie.be. Je kan ons ook bereiken door een brief te sturen naar onze maatschappelijke zetel: Knops Media BV, Molenaarsweg 4, 3300 Tienen, België.